วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

นัดเกย์จาก app ฟ้ามาเย็ดที่โรงแรม