วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

ทหารเงี่ยนจัดว่าว