วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ให้เพื่อนเย็ดกัน เราก็ถ่ายไป