วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564

นัดเพื่อนเกย์มาหมู่ในโรงแรม