วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

หลวงพี่หล่อดูดควยให้เณร