วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564

หลวงพี่หล่อดูดควยให้เณร