วันอังคาร, 30 พฤศจิกายน 2564

หมู่กันในโรงแรม นัดจากแอฟส้มๆ