วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

ห้องอาบน้ำค่ายทหาร ฟินเลย