อัตราวันใช้งานปกติ

 

 

อัตราวันใช้งานในทุกวันโปรโมชั่น Get Bonus ทุกวันที่ 10 20 30 ของทุกเดือน